بدون عنوان

63.2
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
چی میبینی ؟؟؟
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/03/06
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/320
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/03/03
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت