كانادا

56.6
كانادا

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/08/27
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1383/08/20
محل عکاسیدربند
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت