دختران ایران

55.0
دختران ایران

اطلاعات بیشتر
ماندگار جون پیشینیان زیبا چون ستاره شرقی
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/5
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/10/17
محل عکاسیطاق بستان کرمانشاه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت