الوند باشکوه

26.6
الوند باشکوه

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/02/02
گالریعمومی
دوربینD5100
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیهمدان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت