54.3
قلم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/05/30
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/5
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت