53.9
تفکر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/60
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/18
محل عکاسیدانشگاه آزاد هنر
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت