امنترين تكيه گاه

52.5
امنترين تكيه گاه

اطلاعات بیشتر
عنوان كامل عكس: امنترين تكيه گاه: مادر- با سپاس از هانا و پدر و مادرش
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/05/27
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/800
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2008/08/01
محل عکاسیساحل درياي خزر
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت