56.1
...

اطلاعات بیشتر
دسته ای از این بهتر پیدا نکردم
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/12/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/40
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت