تعمید درفش

41.7
تعمید درفش

اطلاعات بیشتر
منداییان قوم دینی هستند که از حدود دو هزار سال پیش در جلگهء خوزستان ساکنند و در کنار رودهای گرم و آرام این دیار به عبادت مشغولند، درفش در میان این قوم نشان از وجود و ادامهء حیات آیین مندائیت دارد و در اعیاد بزرگ و نیز در هنگام عقد ازدواج تعمید روحانیون این درفش برپا می گردد.جنس درفش که از ابریشم باف
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/25
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/06/09
محل عکاسیاهواز
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت