از قاب ديروز تا . .

54.6
از قاب ديروز تا . .

اطلاعات بیشتر
از قاب ديروز تا حال امروز
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/19
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/10/16
محل عکاسیكوهسرخ
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت