باغ خيام

9.9
باغ خيام

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/02/28
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسینيشابور
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت