نگاه کن

51.6
نگاه کن

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/09/18
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت