عكس قدي!!!!!!!!

50.6
عكس قدي!!!!!!!!

اطلاعات بیشتر
دسته بندي عكس كاملا عمدي ميباشد!!
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/02/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/04
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت