59.2
---

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/10/06
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/400
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/09/30
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت