52.7
....

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسییزد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت