بچرخ تا بچرخیم

55.0
بچرخ تا بچرخیم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/18
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/06/24
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت