58.9
درخت

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر ، طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/10/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینAlpha A55
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی-
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت