پاییز باباامان 2

51.6
پاییز باباامان 2

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/50
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسیبجنورد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت