چراغانی

10.0
چراغانی

اطلاعات بیشتر
http://www.alishokri.com
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/10/11
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/09/12
محل عکاسیTalesh. shilavar
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت