..............

55.8
..............

اطلاعات بیشتر
خودم از اين عكس خوشم اومده شما چطور؟
دسته بندی

متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/11/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/11/08
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت