58.6
.........

اطلاعات بیشتر
داشتم راه میرفتم که اینو دیدم نظرمو گرفت
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/01/19
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/60
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیمشهد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت