رقص نور

50.6
رقص نور

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/01
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر30
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/08/01
محل عکاسیتهران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت