51.6
تنها

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/04/14
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/03/17
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت