59.1
...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/04/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/04/03
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت