رنگ و بیرنگ

56.1
رنگ و بیرنگ

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/02/29
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/80
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/02/29
محل عکاسیShiraz
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت