فصل پرواز

46.4
فصل پرواز

اطلاعات بیشتر
فصل پرواز نام چند تک عکس در یک مجموعه روایی است که حس یک زندگی رو به دنیای جاودانه را به تصویر میکشد....
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/08/14
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت