سکس و سیگار

37.1
سکس و سیگار

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/09/25
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/14
محل عکاسیزنجان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت