تجربه 1

56.6
تجربه 1

اطلاعات بیشتر
...فقط چند تا تجربه است.این اولیشه...
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/04/31
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/04/30
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت