آلاله

10.0
آلاله

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/06/04
گالریعمومی
دوربینStylus 810
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2008/08/25
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت