__ ـــ - - ـــ ___

53.4
__ ـــ - - ـــ ___

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/10/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1385/10/09
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت