روسری آبی

58.7
روسری آبی

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/05/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیkang
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت