.............

55.8
.............

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/07/23
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/02/10
محل عکاسیtehram
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت