گندم زار

58.8
گندم زار

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/07/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 60D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/05/21
محل عکاسیسرعين
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت