رسيدن به نور

53.9
رسيدن به نور

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/14
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/12/12
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت