زن و زندگی

54.6
زن و زندگی

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/06/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/250
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت