بدون عنوان

34.9
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/10/20
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/1000
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت