به سوی او

54.6
به سوی او

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/01/20
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسیطلائیه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت