مسجد وكيل

60.4
مسجد وكيل

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/08/05
محل عکاسیشيراز - مسجد وكيل
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت