60.0
...

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/11
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/80
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/11/07
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت