دورویی

57.3
دورویی

اطلاعات بیشتر
هم از عکس و عکاسی بگید هم از حس و مفهوم این عکس عنوان زیاد داره
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/10/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/40
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/09/16
محل عکاسیMy Room
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت