سنگ فرش آجری

54.6
سنگ فرش آجری

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

زندگي روزمره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/05/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/125
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت