پل قاري

52.7
پل قاري

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/09/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/09/06
محل عکاسیتبريز
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت