ستارهاي آبي

60.6
ستارهاي آبي

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/11/21
محل عکاسیدرياچه بزنگان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت