خشك اما استوار

60.2
خشك اما استوار

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/29
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/10/30
محل عکاسیشانديز
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت